Ruim drie jaar ben ik bestuurslid van Platform Communicatie Rotterdam (PCR) geweest. PCR is dé vereniging voor communicatieprofessionals die wonen en/of werken in Rotterdam. PCR organiseert 6-8 themabijeenkomsten per jaar voor haar leden. Daarbij staat steeds een ander onderwerp centraal.

Als bestuurslid van PCR was ik verantwoordelijk voor de organisatie van een aantal bijeenkomsten per jaar, de communicatie met leden, andere verenigingen, onderwijsinstellingen en partners, verslaglegging bestuursvergaderingen etc. Ook heb ik me bezig gehouden met de Rotterdamse Communicatie Scriptieprijs en het congres dat PCR in 2013, toen de vereniging 60 jaar bestond, organiseerde.

Kijk voor meer informatie over PCR op de website.